Upravit stránku

Komerční banka pro Vás spolu se společností RD Rýmařov připravila atraktivní nabídku financování Vaší dřevostavby.

Vyřízení hypotéky u Komerční banky se vyplatí, úspora na poplatcích může být až 9400 Kč.

 • Typ produktu: Hypoteční úvěr
 • Účel úvěru: úhrada ceny za montovaný RD od RD Rýmařov
 • Platební kalendář dle Smlouvy o dílo s RD Rýmařov a podmínky čerpání HÚ
1. Záloha
(vlastní zdroje klienta)
100 000 Kč
2. Záloha
(vlastní zdroje klienta)
Rozdíl mezi cenou díla a částkou hrazenou z HÚ
3. Záloha
(HÚ od KB)
Ve výši 90% doplatku díla (hrazeného z HÚ) *Po předložení:
 • LV se zapsanou rozestavěnou nemovitostí
 • návrhu na vklad zástavního práva k pozemku a k rozestavěnému RD
 • předávacího protokolu mezi klientem a RD Rýmařov
 • faktury ve výši 90% ceny dle Smlouvy o dílo (90% výše HÚ), která je dle Smlouvy o dílo splatná 14 dní po předání nemovitosti
 • dojde k vyhotovení Zprávy o stavbu výstavby, která bude dokládat dokončení stavby v souladu s projektovou dokumentací
4. Doplatek
(HÚ od KB)
Ve výši 10% doplatku díla (hrazeného z HÚ)Po předložení:
 • konečné faktury, která obsahuje kompletní vyúčtování a splatná je 60 dní po předání a převzetí díla

Další podmínky HÚ

Klient je v rámci podmínek nepodmiňujících čerpání povinen pod smluvní pokutou doložit v bankou určeném termínu

 • Kolaudační souhlas
 • Zástavní smlouvu s vyznačením vkladu zástavního práva

Doložení kolaudačního souhlasu bude požadováno do 3 měsíců od Předání předmětu smlouvy o dílo pod smluvní pokutou.

Dodržení podmínky doložení kolaudace bude monitorováno a v případě nedodržení bude uplatněna smluvní pokuta (výše sml. pokuty je na schvalovateli, doporučujeme 5 % z částky HÚ)