Upravit stránku

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“ výslovně uděluji společnosti RD Rýmařov s.r.o., IČO 18953581, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1783, e-mail: info@rdrymarov.cz, telefonní kontakt: +420 554 252 111 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště (dále jen „Osobní údaje“), za účelem:

Osobní údaje oznamovatelů a jakýchkoliv dalších zúčastněných stran shromážděné při vyřizování oznámení (včetně citlivých údajů, jako je rasový a etnický původ, náboženské a filozofické přesvědčení, politické názory, členství v politických stranách nebo odborových svazech a osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu a sexuální orientaci osoby), bude společnost RD Rýmařov zpracovávat plně v souladu s ustanoveními aktuálně platných předpisů na ochranu osobních údajů. Společnost bude zpracovávat pouze údaje nezbytně nutné pro ověření odůvodněnosti oznámení a jeho vyřízení.

Příslušná osoba pro přijetí a posuzování oznámení bude zpracovávat údaje výhradně za účelem provádění postupů stanovených prováděcí směrnicí a bude dodržovat veškeré zvláštní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Příslušná osoba bude při zpracovávání osobních údajů, nutné k řádnému vyřízení přijatých oznámení a pro splnění souvisejících právních povinností vždy plně respektovat soukromí, práva, základní svobody a důstojnost dotčených osob.

Příslušná osoba může osobní údaje obsažené v oznámeních v každém případě zpřístupnit orgánům společnosti a příslušným interním útvarům, jakož i soudním orgánům, za účelem zahájení postupů nezbytných k zajištění řádného právního nebo disciplinárního postupu proti nahlášené osobě či osobám, pokud shromážděné informace a provedené kontroly prokážou, že oznámení je opodstatněné. Společnost přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo neoprávněným sdělením během procesu ověřování pravdivosti oznámení.

Zpracovávání osobních údajů se řídí platnou právní úpravou, a to Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (GDRP), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

 
 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti