Upravit stránku
 • STANDARD, INDIVIDUAL M 2022

  STANDARD, INDIVIDUAL M 2022 

  Exteriér 

  • Obvodové stěny s vnitřní izolací 120 + 40 mm a vnější termofasádou 150 mm, s šedým fasádním polystyrenem, uzavřenou strukturní barevnou omítkou
  • Betonová střešní krytina, včetně doplňků (anténní taška, vikýřové okno mimo domů se střešním panelem), u pultové střechy profilovaná střešní tašková tabule z poplastovaného plechu.
  • Vnější dřevěné díly natřené lazurovou barvou dle vzorníku (vaznice, krokve, nosníky, střešní podhledy, dřevěný fasádní obklad)
  • Venkovní nezámrzný zahradní ventil
  • Základová deska dle Rozsahu dodávky základové desky M 2022.
  • U domů se základovou deskou  je součásti dodávky izolace proti střednímu radonu + odvětrání pod základovou deskou. 

  Interiér dřevostavby

  • Stahovací schodiště v domech s půdním prostorem
  • Schodiště mezi přízemím a obytným podkrovím v provedení buková spárovka
  • Laminátová podlaha v obytných místnostech a na chodbě v podkroví, v ostatních místnostech dlažba
  • Obklady v koupelnách a na WC do výše dveří, vnější rohy obkladů v plastových lištách, maximální povolený rozměr se řídí aktuálním rozsahem dodávky
  • Elektroinstalace od skříně domovního rozvaděče, včetně dodávky domovního rozvaděče, osvětlení půdy, v místnostech jsou zabudovány zásuvky a vypínače bílé barvy
  • Ventilátor v místnostech s vanou nebo sprchou
  • Instalace slaboproudu - zvonek od domovních dveří, u dvoupodlažních domů 2 zásuvky pro kabelové připojení TV, včetně kabelového rozvodu v domě
  • Sanitární vybavení - umyvadlo ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, umývátko ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, vana s pákovou baterií a se sprchovou hadicí a růžicí, sprchový kout, včetně baterie se sprchovou hadicí a růžicí a závěsné WC, podlahová vpusť v místnosti se zásobníkem TUV
  • Spotřeba vody chráněna eVodníkem
  • Přípojka pro pračku
  • Přípojka pro myčku 
  • Odvětrání radonu z půdního podloží ze základové desky je v konstrukci RD provedeno odtahovým potrubím do ventilační tašky bez ventilátoru
  • Elektrické nástěnné přímotopné panely, bez centrální regulace
  • Malířské práce - stěny a stropy upraveny do stupně kvality povrchu Q2, bílá malba
  • Kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro v rozsahu dle typové obchodní dokumentace
  • Rozvody vody potrubí Alpex, kanalizace z plastových trubek
  • Požární bezpečnost - zařízení autonomní detekce a signalizace

  Technologie

  • Tepelné čerpadlo vzduch / vzduch s možností vytápění nebo chlazení splitovými klimatizačními jednotkami
  • Elektrické nástěnné přímotopné panely s termostatem, bez centrální regulace 
  • Ohřev TUV pomoci přímotopného zásobníku 200 l s podporou ohřevu pomoci jednofázového ON-GRID fotovoltaického systému

  Okna + dveře

  • Okna a terasové dveře vyrobené ze 6-ti komorových PVC profilů v bílé barvě s izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla zasklení Ug ≤ 0,6 W/(m²•K)
  • Střešní okna Velux GGL 3062, v umístění dle typové obchodní dokumentace, součinitel prostupu tepla celého střešního okna Uw ≤ 1,0 W/(m²•K)
  • Vnitřní laminované dveře KASARD v provedení plné s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním
  • Dveřní kování dvoudílné rozetové
  • Vnitřní dveře PVC Eco plné, bílé, mezi vytápěným a nevytápěným prostorem
  • Vchodové domovní dveře dřevěné bílé nebo hnědé krycí barvě se třemi závěsy, tříbodovým zámkem s bezpečnostními uzávěry
  • Garážová vrata výklopná s ručním ovládáním, plechová, nezateplená, bílá
  • Zábradlí terasových dveří v podkroví ocelové pozinkované
 • Rozsah dodávky základové desky

  Rozsah dodávky základové desky

  Zemní práce v rozsahu

  • sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 - 200 mm a její uložení na pozemku stavby,
  • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu,
  • vyčištění a zhutnění základové spáry.

  Standardní poměry místa stavby

  • uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa,
  • třída těžitelnosti zeminy max. F3,
  • svažitost pozemku stavby max. 1 %.

   Nad rámec standardu dodávky je

   • jiné poměry místa stavby než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.,
   • odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.,
   • stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha) např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.,
   • nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh,
   • nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy (štěrky, jíly, skalní podloží apod.).

   Základové pasy a základová deska

   • provedení základových pasů z prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 12/15, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění,
   • obvodové základové pasy do hloubky - 1,45 m, středové základové pasy do hloubky - 1,03 m, 
   • jedna řada ztraceného bednění,
   • provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy,
   • provedení odvětrávacího systému pod základovou deskou,
   • provedení podkladního betonu z prostého betonu třídy C 12/15, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn dle podkladů RD Rýmařov,
   • provedení izolace horního líce podkladní betonové desky proti střednímu radonu ve skladbě Np + GLASTEK 40 mineral special (nastavení přesahu izolace min. 100 mm)
   • provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x ocelovou sítí 150/150/8,
   • v rámci dodávky základové desky, je provedení ležaté kanalizace v základové desce ukončena ve vzdálenosti max. do 0,5 m. od hrany základové desky a chrániček (elektro, vody), vyvedených nad základovou desku,
   • provedení patky pod tepelné čerpadlo.

   Nad rámec dodávky základové desky firmy RD Rýmařov

   • jiný typ hydroizolace požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.),
   • čerpadlo betonové směsi na jednotlivé betonáže (základové pasy, ztracené bednění, podkladní beton, základová deska),
   • použití čerpadla betonové směsi při dvou a více řadách ztraceného bednění
   • použití čerpadla betonové směsi při armovaných základových pásech
   • více jak jedna řada ztraceného bednění,
   • v případě více řad ztraceného bednění - zajištění zhutnitelného materiálu do základové desky (štěrk, betonový recyklát, apod.)
   • svažitost terénu větší jak 1 %,
   • špatný přístup na staveniště, apod.,
   • provedení úpravy bočního líce obvodových základových pasů a základové desky, spočívající v provedení přídavné svislé hydroizolace, zateplení a následné povrchové úpravy (omítka, nátěr apod.),
   • provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam),
   • osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.,
   • osazení vodoměru,
   • zemnící pásek hromosvodu a zemnění rozvaděče, včetně jejich vyvedení nad terén nebo základovou desku dle požadavků RD Rýmařov,
   • zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil,
   • dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku,
   • dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě,
   • revize a tlakové zkoušky sítí,
   • zajištění kompetentní osoby, geologa na posouzení základové spáry,
   • likvidace odpadu,
   • přisávání ke krbu.

   Stavební připravenost zajištěná zákazníkem

   • zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu),
   • vytýčení stavby základové desky geodetem s oprávněním, dle výkresu D.01 (půdorys základové desky), zpracování projektové dokumentace polohového a výškového osazení stavby na pozemku, doložení třídy těžitelnosti zeminy, výkres základu dle místních podmínek na staveništi,
   • zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na pozemku, které mohou být dotčeny stavbou,

   • zajištění zpevněné příjezdové cesty ke staveništi, základové desky po celou dobu provádění stavby,
   • pravomocně schválená projektová dokumentace spodní stavby ve fázi pro provedení stavby DPS.

  Tento web využívá cookies

  Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

  Nastavení cookies

  Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti