Upravit stránku

Někdo by si mohl říct, že zateplení soklu je jen detail, kterému není potřeba věnovat příliš pozornosti. Opak je ale pravdou. Zvlášť v dnešní době, kdy se tolik dbá na energetickou úspornost staveb. Nezateplený sokl totiž znamená vznik tepelného mostu

Sokl každého domu musí odolávat nejrůznějším nástrahám – především pak působení vody (a to jak vzlínající, tak dešťové), promrzání, působení solí (zejména domy blízko silnic) a mechanickému poškození. Nebojíme se říci, že zateplení soklu je stejně důležité jako třeba střecha domu. 

Zateplení soklu není součástí dodávky dřevostavby RD Rýmařov. Izolaci zajišťuje zákazník.
Dřevostavba RD Rýmařov

Nezateplený sokl domu představuje problém

Jak už jsme se zmínili, v případě nezatepleného soklu vzniká tepelný most a ten představuje velké problémy. Je to místo, kde na sebe navozuje horní a spodní stavba, které mají každá jinou teplotu a musí odolávat trochu jiným podmínkám. Rozdíly mezi nezatepleným soklem a zateplenou fasádou jsou pak ještě větší a velmi často pak dochází k tvorbě tzv. koutových plísní. 

Také dochází k ochlazování podlahy v interiéru, tím k tepelné nepohodě a samozřejmě vyšším výdajům za energie (za vytápění). 

Jak má vypadat správně zateplený sokl?

Sokl by měl být oproti horní stavbě mírně zapuštěný. Díky tomu předejdete jeho mechanickému namáhání a hlavně stékání vody. K základům domu by totiž neměla zatékat voda. U dnešních staveb je zateplení soklu samozřejmostí. Důležité jsou použité materiály - izolace musí odolávat vlhkosti, mrazu, být pevná, nenasákavá a mělo by na ní dobře držet lepidlo.

  • Tloušťka izolace soklu by měla být cca o 3 cm menší než je zateplení obvodové stěny domu. Vznikne tak přesah, který zajistí, že voda stékající po fasádě nebude stékat na sokl. Vlhkost se tak k základům nedostane.
  • Stejně důležité je také odvodnění kolem domu. Doporučujeme drenáže.
Dřevostavba s dokončeným soklem
Dům se zatepleným soklem před nanesením dekorativní omítky (marmolitu).
Dřevostavba s dokončeným soklem
Dřevostavba s dokončeným soklem