Upravit stránku

V současné době stavební technologie využívající dřevo jako statického materiálu ve stavebních konstrukcích zažívají nebývalý rozvoj. Je to dáno organizací a rychlostí výstavby, kvalitativními parametry (zejména energetickými) a relativně vysokou spolehlivostí dodávky.

Je pochopitelné, že se s tímto rozvojem naskýtá otázka: „Zná dřevo, jako stavební materiál, svůj další rozvoj v rámci stavebních technologií?“ Pro odpověď na tuto otázku je dobré seznámit se se všemi inovačními programy, které jsou v rámci ČR v této oblasti aktivní.

Aktivní inovační programy v ČR

Zásadní vývojové aktivity jsou soustředěny na pracovišti ČVUT UCEEB v Buštěhradě. Vedle tohoto pracoviště vybudoval Národní dřevařský klastr inovační centrum v areálu stavební fakulty VŠB v Ostravě. Bohužel současný zájem vedení fakulty není tímto směrem a aktivity tohoto pracoviště jsou využívány pro programy v rámci UCEEB.

Programy, které jsou v tuto chvíli aktivní, jsou zaměřeny na využití dřeva v rámci Smart region a Smart home. Jde o využití dřeva v konstrukcích nulových domů se zaměřením na vícepodlažní výstavbu. Hledají se cesty v efektivní spolupráci s jinými stavebními technologiemi, z nichž je v tuto chvíli nejvíce rozvíjena problematika kombinovaných konstrukcí dřeva a betonu. Na testovacích objektech se sledují nejen statické a konstrukční parametry dřeva v reálných podmínkách, ale i zatížení vnitřního prostředí a chování konstrukcí domů při běžném každodenním životě.

Program s největším rozsahem je program financovaný TAČR čís. TE02000077 Centrum kompetencí - Smart region. Tento program sleduje optimalizaci vybraných regionů z hlediska kompletní zátěže životního prostředí, energetického, odpadového a vodního hospodářství na danou oblast. Dřevo zde sehrává úlohu základního stavebního materiálu. Role dřeva v tomto projektu má mezinárodní přesah a dosažené výsledky získaly mezinárodní ocenění.

ČR má šanci se stát výrobní základnou zateplovacích panelů pro projekt MORE CONNECT.

Dalším projektem, který v tuto chvíli běží, je evropský projekt MORE CONNECT, který sdružuje aktivity osmi evropských zemí v oblast zateplovacích panelů, zejména pro rekonstrukce stávajícího bytového fondu západní Evropy. Tato problematika v rámci strategií komise EU má absolutní prioritu. Jen v Holandsku je připraveno 2,5 milionu bytových jednotek na rekonstrukci.

Projektem, který přivádí do praxe spolupráci dřeva a betonu, je projekt FV10685 „Flexibilní stavební systém na bázi dřeva a vysokohodnotného betonu pro energeticky efektivní domy“. Hlavním cílem projektu je vytvořit flexibilní stavební systém pro výstavbu bytových domů nové generace synergicky využívající výhod lehkých nenosných konstrukcí na bázi dřeva a subtilních nosných konstrukcí na bázi vysokohodnotného betonu za maximálního využití přesné prefabrikace pomocí pokročilých výrobních technologií.

Na předchozí projekt navazuje projekt TAČR 2016TH02030797 „Enviromentálně šetrné resilientní bytové domy“. Cílem projektu je vyvinout hodnotící metodiku pro adaptivní a resilientní ekologické bytové domy a navrhnout vzorové řešení nízkouhlíkového resilientního bytového domu ve dvou variantách.

Posledním aktivním projektem je projekt TAČR 2016TH0202792 „Vývoj metodiky stanovení tepelně – optimalizovaných parametrů obytných dřevěných stavebních konstrukcí z pohledu kvality vnitřního prostředí, snížení energetické náročnosti a environmentálních faktorů budov v návaznosti na snížení skleníkových plynů“. Cílem tohoto projektu bude diagnostika tepelně technických vlastností dřevěných konstrukcí a vnitřního prostředí za daných okrajových podmínek v rozdílných teplotních lokalitách a území České republiky a na základě naměřených dat a jejich analýzy bude stanovena optimalizace tloušťky tepelného pláště z pohledu jeho nákladovosti, energetické úspory a to za dodržení kvality vnitřního prostředí pro vytvoření tepelné, vlhkostní a psychologické pohody uživatelů. Na tomto projektu se podílí Zemědělská univerzita v Suchdole a pracoviště elektrotechnické fakulty ČVUT.