Upravit stránku

Program Nová zelená úsporám 2013 je pokračovatelem dřívější Zelené úsporám. Stát na ni tentokrát vyčlenil celkem 28 miliard korun. Dotace budou určeny především pro rekonstrukce starých domů (celkem 55 % z celkové částky), a to na celkové zateplení, výměnu oken a výměnu neefektivního nemoderního vytápění. Velkou novinkou a dobrou zprávou je, že žadateli se mohou stát nyní i majitelé budoucích novostaveb, kteří začnou s výstavbou po 1. 1. 2013! Faktem však zůstává, že Nová zelená úsporám je zatím v plenkách, a tak nad některými otázkami visí stále velké otazníky.

Zelený program pro zelenější planetu

Základním cílem celého programu Nová zelená úsporám je zvýšit kvalitu bydlení obyvatel a naopak snížit energetickou náročnost budov, a tím emise skleníkových plynů. Stát také počítá s tím, že program přispěje ke zvýšení HDP a povede ke vzniku tisíce nových pracovních míst. Prvních dotací se dočkají rekonstruované domy, poté novostavby a nakonec veřejné objekty. Nová zelená úsporám se týká pouze realizací započatých po 1. 1. 2013, první žádosti se odesílají až 1. srpna 2013, vyplacení finančních prostředků by mělo proběhnout na podzim téhož roku.

Jak dosáhnout na dotaci pro novostavbu?

Podmínky pro získání dotace na novostavbu mohou vyvolávat další otázky. Konkrétní informace ještě nebyly zveřejněny. Prozatím víme, že se pro nové rodinné domy vyčlenilo 15 % financí z celkového rozpočtu 28 mld Kč. Na dotace také údajně dosáhnou jen stavby s velmi nízkou či přímo nulovou spotřebou energie tedy tzv. pasivní, resp. nulové domy. Pasivní domy RD Rýmařov umí realizovat, tedy v tomto směru programu vyhovují a lze na ně dotaci získat. Další podmínkou je, aby dům disponoval vytápěním založeným na obnovitelných zdrojích energie. Zatím ale není třeba jisté, zda mezi tento typ vytápění budou zařazena krbová kamna, která si mezi lidmi získala obrovskou popularitu.

Jaká bude výše dotace?

Úřady budou sledovat následující parametry nových budov

  1. Průměrný součinitel prostupu tepla UEA

  2. Celkovou spotřebu energie (vytápění i chlazení + ohřev užitkové vody + osvětlení)
  3. Roční spotřeba primární energie

Součástí žádosti o dotaci bude odborný posudek a průkaz energetické náročnosti budov. O dotacích pro rekonstruované domy máme celkem jasno:

Snížení potřeby tepla na vytápěníPodpora z uznatelných nákladů
o 40 %25 %
o 50 %35 %
o 60 % + instalace rekuperace50 %

S jakou výší dotace ale můžeme počítat při stavbě nového domu? To je další otázka, na kterou nám Nová zelená úsporám 2013 bohužel zatím neodpovídá. Nezbývá, než si počkat.