Upravit stránku
Nervy. Hodiny strávené ve frontách. Neustálé vracení se na úřad. Získání stavebního povolení Vás může stát pár šedivých vlasů, volný čas, uvolňování z práce a neustálé telefonáty. Nechceme Vás strašit. Jen Vám přibližujeme realitu. Vyřízení stavebního povolení nebude ani v roce 2017 žádný med. Co všechno je potřeba zařídit?

Začínáte a končíte na úřadě

Ještě než začnete vůbec přemýšlet o stavbě domu, povedou Vaše kroky na příslušný stavební úřad. Musíte s ním totiž projednat stavební záměr a zjistit případná regulativa výstavby (Územní plán obce Vás může omezovat např. v typu střechy, umístění stavby na pozemek apod.). Nedoufejte, že na úřadě jen dostanete seznam všech dokumentů a razítek, které je potřeba opatřit, a s úsměvem si odkráčíte domů. Někdy musíte z úředníka doslova dolovat, aby Vám vyjmenoval všechno potřebné. Teprve potom se pusťte do projektu domu.

Abyste ušetřili čas, máme pro Vás seznam všech dokumentů, které budete předkládat stavebnímu úřadu:

  • Doklad o vlastnictví pozemku, na kterém budete stavět.
  • Výpis z  katastru nemovitostí (maximálně 90 dní starý).
  • Souhlas všech vlastníků sousedních pozemků a staveb - musí uvést celé jméno, datum narození a podepsat vyjádření, že souhlasí se stavbou (v případě, že dům bude povolen na ohlášení stavby).
  • Stanoviska dotčených orgánů - požární ochrana, krajská hygienická stanice, životní prostředí, vyjádření obce/města, památková péče, místní pozemní komunikace, průkaz energetické náročnosti budovy, odbor dopravy (pokud pozemek nemá sjezd z obecní komunikace), může být požadováno i vyjádření Policie ČR.
  • Stanoviska vlastníků technické infrastruktury - přípojka vody, přípojka kanalizace, vsakování vody, přípojka elektřiny, plynu, sdělovacích kabelů (telefon, UPC apod.) + v případě zemních vrtů u tepelného čerpadla je potřeba vyjádření Báňského úřadu.
  • Geodetické zaměření pozemku.
  • Měření radonu na pozemku.
  • Hydrogeologický průzkum.
  • Kompletní projektová dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Každá stavba dle svého charakteru musí před uvedením do provozu mít od příslušného stavebního úřadu udělen souhlas s užíváním stavby nebo kladné kolaudační rozhodnutí. O tom ale zase jindy.

Ušetříme Vám spoustu času a starostí

Necítíte se na běhání po úřadech? Nemáte na to čas ani nervy? Pak je pro Vás ideální dřevostavba na klíč. Pro prvotní kontakt se stavebním úřadem, můžete použít malý projekt, který si můžete stáhnout v pdf. V ceně našich dřevostaveb je také projektová dokumentace horní stavby pro potřeby stavebního řízení, kterou lze potom doplnit o chybějící podklady (výkresy situací, základů). Některé obchodní centra RD Rýmařov Vám pomohou také s vyřízením stavebního povolení. Vy se tak nemusíte vůbec o nic starat. Uvidíte, že celý proces stavby domu pro Vás bude mnohem příjemnější.