Upravit stránku

Na Seefeldergasse ve Vídni stojí české dřevostavby

České nízkoenergetické dřevostavby stojí na okraji Vídně. V září 2014 byl v místě dokončen rezidenční projekt s třicetijedna rodinnými a třemi bytovými domy o celkové ploše cca 7400 m2. Hlavním subdodavatelem dřevěných částí staveb byla firma RD Rýmařov s. r. o.

Jako největší český výrobce dřevěných montovaných domů, jsme začali realizovat v Rakousku developerský projekt "Seefeldergasse". Pro Vídeň dodáváme 3 bytové domy 31 rodinných domů.

Důležitým faktorem, že si investor vybral českou firmu nebyla cena, ale schopnost firmy realizovat náročné projekty. Dodávka byla uskutečněna díky špičkové referenci dokončeného kongresového centra ve Stollhofu.

Rodinné domy

Rodinné domy Lang a Punkt

 • Užitná plocha přízemí: 70 m2
 • Užitná plocha podkroví: 70 m2
 • Celková užitná plocha: 140 m2
 • Objem vnitřního prostoru: 458 m3
 • Měrná potřeba energie RD: 57,6–59,7 kWh/m2/rok
 • Z toho: vytápění 52 %, ohřev TV 22 %, provoz zařízení budovy 26 %
   
1

Bytové domy

Bytové domy 1 a 2

 • Užitná plocha: 1040 m2
 • Objem vnitřního prostoru: 3260 m3
 • Měrná potřeba energie BD: 57,0–59,5 kWh/m2/rok
 • Z toho: vytápění 54 %, ohřev TV 22 %, provoz zařízení budovy 24 %
1

Bytový dům 3

 • Užitná plocha: 959 m2
 • Objem vnitřního prostoru: 2985 m3
 • Měrná potřeba energie BD: 57,0–59,5 kWh/m2/rok
 • Z toho: vytápění 54 %, ohřev TV 22 %, provoz zařízení budovy 24 %


Společenský dům

 • Užitná plocha: 104 m2
 • Objem vnitřního prostoru: 293 m3
 • Měrná potřeba energie BD: 57,0–59,5 kWh/m2/rok
 • Z toho: vytápění 54 %, ohřev TV 22 %, provoz zařízení budovy 24 %

Jak se liší požadavky na bydlení v porovnání ČR a Rakouska?

Hlavní rozdíl je v tom, že v Seefeldergasse nesměly být použity žádné materiály, které mají nebo mohou mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel. Nejsou tam tedy například PVC nebo jiné materiály uvolňující škodliviny do ovzduší.
Vybavení bytů se už od vybavení bytů v ČR významně neliší. Standardně jsou k dispozici dvě nebo tři obytné místnosti, kuchyňský kout, hygienické zařízení a koupelna. Všechny byty mají k dispozici přístup na lodžii nebo balkon, byty ve 4.NP mají přístup na jednu nebo dvě střešní terasy. 

Jak se liší požadavky na bydlení v porovnání ČR a Rakouska?

Byly poměrně velké. Pod bytovými domy se nacházejí rozlehlé podzemní garáže pro všechny obyvatele, tedy i pro ty, kteří si vybrali bydlení v rodinných domech. Každý bytový dům má dále dvě kočárkárny, kolárnu, sklepní kóje pro každý byt, technickou místnost a prostory pro uklízecí firmu. Navíc je obyvatelům k dispozici celý společenský dům o užitné ploše cca 120 m2 a jeho střešní terasa.

Liší se od sebe technické a stavební předpisy v ČR a v Rakousku?

Není v nich velký rozdíl. Metody a postupy pro stanovení požadavků na tepelnou a požární ochranu a ochranu proti hluku jsou stejné jako v ČR. Se zvyšujícími se nároky na ochranu energie pro vytápění se uplatňují úspornější hodnoty pro obálky budovy. 

Jaký energetický standard domů byl požadován?

Klient požadoval vyšší nízkoenergetický standard – předpokládaná celková potřeba energie u všech domů je menší než 60 kWh/m2/rok, z toho na vytápění je třeba cca polovina. Hodnoty se výrazně neliší od hodnot, které RD Rýmařov nabízí tuzemským zákazníkům. 

Jak probíhala realizace?

U bytových domů celou spodní stavbu, včetně podzemních garáží s betonovým jádrem, dodával generální dodavatel. Firma RD Rýmařov s.r.o. měla na starosti dodávku dřevostaveb a betonových lodžií. Stavební tolerance pro betonovou část a dřevostavbu se odlišují, na což bylo nutné brát zřetel. Hlavním bodem pro bezproblémovou montáž dřevostavby je důkladná přejímka spodní stavby. Spodní stavba byla před výrobou změřena a podle odchylek upravena. Nepřesnosti se zohlednily i ve větších dilatačních mezerách. Jako poslední se montovaly lodžie v prefabrikované formě. Montáž probíhala ze strany ulice a vlivem vysoké váhy a dlouhého vyložení jsme byli nuceni použít silnější jeřáb. 
U bytových domů jsme se nevyhnuli mokrým procesům, jako jsou omítky a lité podlahy. Rovněž některé odborné dodávky, které neprovádíme každý den, se vyplatilo řešit subdodávkou profesionálních firem. Patří sem například vstupní hliníkové portály, vchodové dveře do bytů, zařízení pro odvod tepla a kouře, teracové dlažby a další jiné dodávky. 

Jak je řešeno vytápění?

Úspora energie u rodinných domů je podpořena instalovanou vzduchotechnikou se zpětným získáváním tepla a zdrojem tepla v podobě tepelného čerpadla. U bytových domů je zdrojem tepla dálkové vytápění, které rovněž příznivě ovlivňuje energetickou bilanci bytových a společných prostor.
K dálkovému vytápění Vídně se vztahují předpisy na použité materiály pro rozvody, místa pro odečet spotřeby, zapojení otopných těles, produkty regulačních armatur a termostatických hlavic.
Provedení sanitární techniky, především rozvodu vody, je specifické v umístění míst pro odečet spotřeby a v použitých materiálech.

Probíhala kontrola kvality a technického dozoru investora jinak než v tuzemsku?

Hlavní kontrola probíhala schválením výrobní dokumentace, včetně technického zařízení budov (TZB). Její součást představovaly výkresy, statika, detaily, skladby konstrukcí s použitými materiály a projekty technického zařízení budov. 
Všechny dokumenty před začátkem stavby odsouhlasili odborníci ze strany investora. Statika musela být schválena ještě před začátkem výroby. Stavební část a pohledové materiály schvaloval architekt, který požadoval vzorky materiálů a provedení vybraných detailů v měřítku 1:1. Skladby a materiály odsouhlasoval rakouský stavební fyzik a projekt TZB autorizovaný projektant v oboru.
Další dozor probíhal přímo na staveništi kontrolou odsouhlaseného provedení. Z každé kontroly byl sepsán protokol o kontrole a případné nejasnosti se dodatečně řešily. Mezi další kontroly na staveništi patří kontrola zateplovacího systému, klempířských prvků a ekologických parametrů použitých materiálů. Kontrolu kvality průběžně kontroloval zástupce investora, Generální dodavatel a firma RD Rýmařov s.r.o. Mezi nástroje pro kontrolu patří, kromě jiných, všechny zkoušky prováděné na stavbě, jako je zkouška vzduchotěsnosti, akustické zkoušky, tlakové zkoušky instalovaných rozvodů, zkoušky těsnosti kanalizace atp.

V tomto projektu jste působili jako subdodavatelská firma pro generálního dodavatele. Co bylo při dodávce českých dřevostaveb do Rakouska nejobtížnější?

Montáž rodinných domů z hlediska velikosti nebyla pro naši firmu komplikovaná. V procesu celé montáže se časově nejnáročnější ukázala tvorba dřevěného obložení a střešní krytiny. Odměnou je však pohled na třicet jedna domů, které jsou kvalitní a estetické. 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti