Upravit stránku

Na Seefeldergasse ve Vídni stojí české dřevostavby

České nízkoenergetické dřevostavby stojí na okraji Vídně. V září 2014 byl v místě dokončen rezidenční projekt s třicetijedna rodinnými a třemi bytovými domy o celkové ploše cca 7400 m2. Hlavním subdodavatelem dřevěných částí staveb byla firma RD Rýmařov s. r. o.

Jako největší český výrobce dřevěných montovaných domů, jsme začali realizovat v Rakousku developerský projekt "Seefeldergasse". Pro Vídeň dodáváme 3 bytové domy 31 rodinných domů.

Rodinné domy

Rodinné domy Lang a Punkt

 • Užitná plocha přízemí: 70 m2
 • Užitná plocha podkroví: 70 m2
 • Celková užitná plocha: 140 m2
 • Objem vnitřního prostoru: 458 m3
 • Měrná potřeba energie RD: 57,6–59,7 kWh/m2/rok
 • Z toho: vytápění 52 %, ohřev TUV 22 %, provoz zařízení budovy 26 %
   
1

Bytové domy

Bytové domy 1 a 2

 • Užitná plocha: 1040 m2
 • Objem vnitřního prostoru: 3260 m3
 • Měrná potřeba energie BD: 57,0–59,5 kWh/m2/rok
 • Z toho: vytápění 54 %, ohřev TUV 22 %, provoz zařízení budovy 24 %
1

Bytový dům 3

 • Užitná plocha: 959 m2
 • Objem vnitřního prostoru: 2985 m3
 • Měrná potřeba energie BD: 57,0–59,5 kWh/m2/rok
 • Z toho: vytápění 54 %, ohřev TUV 22 %, provoz zařízení budovy 24 %

Společenský dům

 • Užitná plocha: 104 m2
 • Objem vnitřního prostoru: 293 m3
 • Měrná potřeba energie BD: 57,0–59,5 kWh/m2/rok
 • Z toho: vytápění 54 %, ohřev TUV 22 %, provoz zařízení budovy 24 %

Jak se liší požadavky na bydlení v porovnání ČR a Rakouska?

Hlavní rozdíl je v tom, že v Seefeldergasse nesměly být použity žádné materiály, které mají nebo mohou mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel. Nejsou tam tedy například PVC nebo jiné materiály uvolňující škodliviny do ovzduší.
Vybavení bytů se už od vybavení bytů v ČR významně neliší. Standardně jsou k dispozici dvě nebo tři obytné místnosti, kuchyňský kout, hygienické zařízení a koupelna. Všechny byty mají k dispozici přístup na lodžii nebo balkon, byty ve 4.NP mají přístup na jednu nebo dvě střešní terasy. 

Jak se liší požadavky na bydlení v porovnání ČR a Rakouska?

Byly poměrně velké. Pod bytovými domy se nacházejí rozlehlé podzemní garáže pro všechny obyvatele, tedy i pro ty, kteří si vybrali bydlení v rodinných domech. Každý bytový dům má dále dvě kočárkárny, kolárnu, sklepní kóje pro každý byt, technickou místnost a prostory pro uklízecí firmu. Navíc je obyvatelům k dispozici celý společenský dům o užitné ploše cca 120 m2 a jeho střešní terasa.

Liší se od sebe technické a stavební předpisy v ČR a v Rakousku?

Není v nich velký rozdíl. Metody a postupy pro stanovení požadavků na tepelnou a požární ochranu a ochranu proti hluku jsou stejné jako v ČR. Se zvyšujícími se nároky na ochranu energie pro vytápění se uplatňují úspornější hodnoty pro obálky budovy. 

Jaký energetický standard domů byl požadován?

Klient požadoval vyšší nízkoenergetický standard – předpokládaná celková potřeba energie u všech domů je menší než 60 kWh/m2/rok, z toho na vytápění je třeba cca polovina. Hodnoty se výrazně neliší od hodnot, které RD Rýmařov nabízí tuzemským zákazníkům. 

Jak probíhala realizace?

U bytových domů celou spodní stavbu, včetně podzemních garáží s betonovým jádrem, dodával generální dodavatel. Firma RD Rýmařov s.r.o. měla na starosti dodávku dřevostaveb a betonových lodžií. Stavební tolerance pro betonovou část a dřevostavbu se odlišují, na což bylo nutné brát zřetel. Hlavním bodem pro bezproblémovou montáž dřevostavby je důkladná přejímka spodní stavby. Spodní stavba byla před výrobou změřena a podle odchylek upravena. Nepřesnosti se zohlednily i ve větších dilatačních mezerách. Jako poslední se montovaly lodžie v prefabrikované formě. Montáž probíhala ze strany ulice a vlivem vysoké váhy a dlouhého vyložení jsme byli nuceni použít silnější jeřáb. 
U bytových domů jsme se nevyhnuli mokrým procesům, jako jsou omítky a lité podlahy. Rovněž některé odborné dodávky, které neprovádíme každý den, se vyplatilo řešit subdodávkou profesionálních firem. Patří sem například vstupní hliníkové portály, vchodové dveře do bytů, zařízení pro odvod tepla a kouře, teracové dlažby a další jiné dodávky. 

Jak je řešeno vytápění?

Úspora energie u rodinných domů je podpořena instalovanou vzduchotechnikou se zpětným získáváním tepla a zdrojem tepla v podobě tepelného čerpadla. U bytových domů je zdrojem tepla dálkové vytápění, které rovněž příznivě ovlivňuje energetickou bilanci bytových a společných prostor.
K dálkovému vytápění Vídně se vztahují předpisy na použité materiály pro rozvody, místa pro odečet spotřeby, zapojení otopných těles, produkty regulačních armatur a termostatických hlavic.
Provedení sanitární techniky, především rozvodu vody, je specifické v umístění míst pro odečet spotřeby a v použitých materiálech.

Probíhala kontrola kvality a technického dozoru investora jinak než v tuzemsku?

Hlavní kontrola probíhala schválením výrobní dokumentace, včetně technického zařízení budov (TZB). Její součást představovaly výkresy, statika, detaily, skladby konstrukcí s použitými materiály a projekty technického zařízení budov. 
Všechny dokumenty před začátkem stavby odsouhlasili odborníci ze strany investora. Statika musela být schválena ještě před začátkem výroby. Stavební část a pohledové materiály schvaloval architekt, který požadoval vzorky materiálů a provedení vybraných detailů v měřítku 1:1. Skladby a materiály odsouhlasoval rakouský stavební fyzik a projekt TZB autorizovaný projektant v oboru.
Další dozor probíhal přímo na staveništi kontrolou odsouhlaseného provedení. Z každé kontroly byl sepsán protokol o kontrole a případné nejasnosti se dodatečně řešily. Mezi další kontroly na staveništi patří kontrola zateplovacího systému, klempířských prvků a ekologických parametrů použitých materiálů. Kontrolu kvality průběžně kontroloval zástupce investora, Generální dodavatel a firma RD Rýmařov s.r.o. Mezi nástroje pro kontrolu patří, kromě jiných, všechny zkoušky prováděné na stavbě, jako je zkouška vzduchotěsnosti, akustické zkoušky, tlakové zkoušky instalovaných rozvodů, zkoušky těsnosti kanalizace atp.

V tomto projektu jste působili jako subdodavatelská firma pro generálního dodavatele. Co bylo při dodávce českých dřevostaveb do Rakouska nejobtížnější?

Montáž rodinných domů z hlediska velikosti nebyla pro naši firmu komplikovaná. V procesu celé montáže se časově nejnáročnější ukázala tvorba dřevěného obložení a střešní krytiny. Odměnou je však pohled na třicet jedna domů, které jsou kvalitní a estetické.  

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko je zapnete. Děkujeme! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti